Welkom op de officiŽle site van Taekwondo Vereniging Joo-Yeok

naam:
pass:
Bloktechniek

Verdedigingen worden uitgevoerd volgens 2 principes :

a: de meeste verdedigingen zijn erop gericht de aanval van richting te doen
  veranderen,
b: enkele verdedigingen hebben als doel de aanval te stoppen resp. de snelheid
  te doen verminderen opdat deze geen uitwerking meer heeft.
  Verdedigingen uitgevoerd met arm- en handtechnieken worden Makki
  genoemd. Voetverdedigingen hebben andere benamingen. Hand- en
  armverdedigingen kunnen o.m. worden uitgevoerd met :

an palmok		binnenkant van de onderarm (duimzijde)
bakat palmok		buitenkant van de onderarm (pinkzijde)
sonnal			meskant van de hand (pinkzijde)
batangson		achterhandpalm

Ten aanzien van de richting kan er o.m. onderscheid gemaakt worden in :

an makki			binnenwaardse verdediging
bakat makki		buitenwaardse verdediging
yeop makki		zijwaardse verdediging. Deze kan worden
			uitgevoerd als an makki of als bakat makki

Voorbeelden
De onderstaande voorbeelden zijn de formele koreaanse benamingen.
In de praktijk worden de desbetreffende verdedigingen vaak afgekort
weergegeven. De onderstreepte woorden geven dezeafkortingen aan.
"Bakat Palmok Arae Bakat Makki" wordt dus vaak afgekort met Arae Makki.

bakat palmok area		buitenwaartse verdediging van het onderlichaam
bakat makki		met de buitenkant van de onderarm (de eerste
			afweer in de 1-ste Taegeuk). Omdat dit een
			standaard verdediging is wordt zij over het
			algemeen aangeduid met Arae Makki

Sonnal Momtong		buitenwaartse verdediging van het midden-
Yeop Bakat Makki		lichaam met de meshand (3-e Taegeuk)

Sonnal Arae Yeop		zijwaartse buitenwaartse verdediging van
Bakat Makki		het onderlichaam met de meskant van de hand

Bakat Palmok		binnenwaartse verdediging van het midden-
Momtong An Makki		lichaam met de buitenkant van de onderarm
			(1-e Taegeuk: de middenafweer van buiten naar
			binnen). Deze verdediging wordt ook wel
			afgekort met Momtong Makki

Bakat Palmok		opwaartse verdediging van het hoofd met de
Eolgool Makki		buitenkant van de onderarm.

Geodeuro Bakat		ondersteunde zijwaartse buitenwaartse
Palmok Arae Yeop		verdediging van het onderlichaam met de
Bakat Makki		buitenkant van de onderarm

Geodeuro An Palmok	ondersteunde zijwaartse buitenwaartse
Momtong Yeop		verdediging van het middenlichaam met de
Bakat Makki		binnenkant van de onderarm

Geodeuro An Palmok	ondersteunde buitenwaartse verdediging van het
Momtong Bakat		middenlichaam met de binnenkant van de
Makki			onderarm

Han Sonnal Momtong	zijwaartse binnenwaartse verdediging van het
Yeop An Makki		middenlichaam met een enkele meshand

Han Sonnal Momtong	zijwaartse buitenwaartse verdediging van het
Yeop Bakat Makki		middenlichaam met een enkele meshand

Wordt een verdediging uitgevoerd met de handpalm, dan is er meestal
sprake van een drukafweer. Deze kan naar beneden, schuin naar
beneden of zijwaarts (van buiten naar binnen) gericht zijn.

Voorbeeld

Bantangson Nooleo		drukafweer naar beneden met de handpalm
Makki

Naast bovengenoemde verdedigingen zijn er nog hand- en armverdedigingen
die bestaan uit een dubbele afweer. Zij hebben meestal aparte namen zoals :

Keumgang Makki		"diamant"-blok (Poomse "Keumgang")

Keumgang Momtong Makki	dubbele verdediging bestaande uit een Eolgool
			Makki en een An Palmok Yeop Bakat Makki
			(poomse 4)

Keumgang Arae Makki	dubbele verdediging bestaande uit een Eolgool
			Makki en een Arae Makki (poomse 10
			"Keumgang")

Gawi Makki		"schaar"-blok bestaande uit An Palmok
			Momtong Bakat Makki en een Arae Makki

Hechyo Makki		"Wig"-blok

Bakat Palmok Momtong	dubbele verdediging van het middenlichaam
Hechyo Makki		met pinkzijde van de vuisten

An Palmok Momtong	dubbel verdediging van het middenlichaam
Hechyo Makki		met de duimzijde van de vuisten

Bakat Palmok Arae		dubbele verdediging van het onderlichaam
Hechyo Makki		met de pinkzijde van de vuisten

Sonnal Arae Hechyo	dubbele verdedigin van het onderlichaam
Makki			met de meskant van de handen (poomse 11
			"Taebaek")

Eotgereo Makki		"kruis"-blok

Arae Eotgereo Makki	verdediging van het onderlichaam met gekruiste
			onderarmen

Eolgool Eotgereo Makki	verdediging van het hoofd met gekruiste
			onderamen

Sonnal Eolgool Eotgereo	verdediging van het hoofd met gekruiste
Makki			onderarmen en de meskant van de hand

Santeul Makki		"berg"-blok: dubbele verdediging : gelijktijdig
			links en rechts An Palmok Yeop Bakat Makki
			op Eolgool-hoogte (poomse 10 "Keumgang")

Oesanteul Makki		een variant van Santeul Makki nl. An Palmok
			Yeop Bakat Makki (Eolgool-hoogte) en Arae
			Yeop Makki

Milgi			een verdediging, waarbijh de aanval wordt
			gestopt en weggeduwd met de beide
			handpalmen

Tong Milgi		verdedediging tegen een aanval naar de
			luchtwegen (poomse 9 "Koryo")

Er kan natuurlijk ook met de voet worden geblokt.

Voorbeeld:

Apcha Olligi		voorwaartse zwaai met gestrekt been, de
			verdediging wordt uitgevoerd met Apchook
			( bal van de voet)

Yeopcha Olligi		zijwaartse zwaai met gestrekt been, de
			verdediging wordt uitgevoerd met Balnal
			( meskant van de voet)

Pyojeok Chagi		"doel"-trap, de verdediging wordt uitgevoerd met
			Balbadak ( voetzool) het zogenaamde weg-
			vegen van b.v. een stoot). Deze techniek kan
			echter ook als een aanval toegepast worden.

Kolchyeo Chagi		buitenwaartse "haak"-trap; de verdedediging
			wordt uitgevoerd met Balnal ( mesvoet) of
			Baldeung (wreef). Deze techniek in feit de tegen
			hanger van de Pyojeok Chagi. De Kolchyeo
			Chagi lijkt enigszins op de Biteuro Chagi.
			Het been blijft echter gestrekt. De trap wordt
			uitgevoerd met Balnal ( meskant van de voet)
			of Baldeung ( wreef)

Cha Mumchugi		hieronder worden alle trappen verstaan
			die tot doel hebben een aanval af te stoppen
			zonder dat daarmee de tegenstander wordt
			uitgeschakeld

De mogelijkheden zijn:

Apcha Mumchugi		stoppen met Ap Chagi
Yeopcha Mumchugi		stoppen met Yeop Chagi
Nooleo Chagi		stoppen met Nooleo Chagi
Mooreup Chagi		verdediging met de knie of het bovenbeen
			door de knie op te heffen
   


www.jooyeok.nl | © copyright 2002-2006 alle rechten voorbehouden