Welkom op de officiŽle site van Taekwondo Vereniging Joo-Yeok

naam:
pass:
Stijlfiguren

In de meeste vechtsporten kent men stijlfiguren die volgens een vast patroon
moeten worden gelopen. Ook in het Taekwondo kent men deze stijlfiguren waartoe
o.m. de Taegeuk en Poomse behoren.
De Taegeuk en Poomse zijn stijlfiguren die zijn samengesteld uit de basis-
bewegingen van het Taekwondo. De meeste zijn gebaseerd op de aanvals- en/of
verdedigingstechnieken, welke zijn geplaatst in een vaste en logische volgorde.
De stijlfiguren geven de Taekwondo-beoefenaar de kans alle basistechnieken in
serie door te nemen en verder te ontwikkelen. Tevens kan men door stijlfiguren de
handelbaarheid van de verschillende technieken in de praktijk bewijzen, een juiste
ademhalingstechniek oefenen en een goed ritmegevoel krijgen.
Het kan worden gezien als een gevecht tegen denkbeeldige tegenstanders. In een
vooraf bepaalde vorm, in verschillende richtingen, worden alle mogelijke
aanvals- en verdedigingstechnieken uitgevoerd.
Bij de uitvoering van de Taegeuk en Poomsees dient aandacht besteed te worden
aan de volgende punten:
 1. Men moet op dezelfde plaats eindigen als werd begonnen.
 2. Men moet een juiste houding tonen en vooral een beeldend karakter laten
  zien. Bij examens blijkt zeer vaak dat kandidaten geen enkele weet hebben
  wat de achtergrond is van een bepaalde techniek of wat het doel van de
  kihap is. Veel technieken worden uitgevoerd zonder enige richting, kracht
  of gerichte spierspanning.
 3. Men dient de spieren op het juiste moment aan te spannen of te
  ontspannen. Iedere techniek van een slag, stoot of trap dient te worden
  uitgevoerd tijdens een kort spanningsmoment van het lichaam. Men voert
  de poomse niet correct uit indien men tijdens de gehele oefening een
  brok spierspanning is of dat men de oefening uitvoert als een
  'slappe vaatdoek'.
 4. Iedere beweging moet gebaseerd zijn op een goede ritmiek, die
  zonder stroefheid wordt uitgevoerd. Houterige en stoterige bewegingen
  komen rommelig over. Het gaat dan niet vloeiend.
 5. Bij enkele stijlfiguren dienen de technieken vertraagd en/of versneld te
  worden uitgevoerd. Dit dient te gebeuren met grote precisie.
 6. Men dient de achtergrond van iedere beweging te kennen.
 7. In de uitvoering moet een bepaalde realiteit naar voren komen. De Poomse
  kan immers gezien worden als een soort van gevecht tegen een
  denkbeeldige tegenstander.
 8. Alle technieken dienen zowel rechts als links te kunnen worden uitgevoerd.
 9. Tijdens de uitvoering dient men recht vooruit te kijken en dient iedere
  techniek gepaard te gaan met een goede ademhalingstechniek


www.jooyeok.nl | © copyright 2002-2006 alle rechten voorbehouden