Welkom op de officiële site van Taekwondo Vereniging Joo-Yeok

naam:
pass:
Traptechniek

Onder Chagi (TSJAkie) verstaat men alle aanvallen met de voet
Deze aanvallen kunnen worden uitgevoerd met:

Apchook			bal van de voet
Dwichook			onderkant van de hiel
Dwikumchi		achterzijde van de hiel (achillespees)
Balnal			mesvoet (zijde van de kleine teen)
Baldeung			wreef
Balbadak			voetzool

Er wordt onderscheid gemaakt in de richtingen waarheen de traptechniek
gemaakt wordt:

Ap Chagi			voorwaartse trap

De mogelijkheden zijn:
Apchook Ap Chagi		voorwaartse trap met de bal van de voet
Dwichook Ap Chagi		voorwaartse trap met de onderkant van de hiel
Baldeung Ap Chagi		voorwaartse trap met de wreef op het
			onderlichaam

Dollyeo Chagi		rondwaartse trap.

De mogelijkheden zijn:
Apchook Dollyeo Chagi	rondwaartse trap met de bal van de voet
Baldeung Dollyeo Chagi	rondwaartse trap met de wreef
Bandal Chagi		deze trap is een mengeling van Ap Chagi en
			Dolleyo Chagi, meestal in een hoek van
			45 graden

Yeop Chagi		zijwaartse trap

De mogelijkheden zijn:
Balnal Yeop Chagi		zijwaartse trap met de meskant van de voet
Dwichook Yeop Chagi	zijwaartse trap met de hak

Naeryo Chagi		neerwaartse trap.

De mogelijkheden zijn:
Dwikumchi Naeryo Chagi	neerwaartse trap met de hak
Balbadak Naeryo Chagi	neerwaartse trap met de voetzool

Daarnaast kan er bij de Naeryo Chagi nog onderscheid gemaakt worden in de
richting:

An Naeryo Chagi		neerwaartse trap van buiten naar binnen
Bakat Naeryo Chagi 	neerwaartse trap van binnen naar buiten

Dwit Chagi		achterwaartse trap

De mogelijkheden zijn:
Dwichook Dwit Chagi	achterwaartse trap met de hak
Balnal Dwit Chagi		achterwaartse trap met de meskant van de voet

Bandae Dollyeo Chagi	tegengestelde rondwaartse trap.

Deze trap is enigszins het spiegelbeeld van de Dollyeo Chagi.
De trap wordt i.p.v. van buiten naar binnen (Dollyeo Chagi) van binnen naar
buiten uitgevoerd. In het Engels is deze techniek ook wel bekend onder de
naam 'hooking kick'.

De mogelijkheden zijn:
Balbadak Bandae 		tegengestelde rondwaartse trap met de
Dollyeo Chagi		voetzool
Dwikumchi Bandae		tegengestelde rondwaartse trap met de hak
Dollyeo Chagi

Hooryeo Chagi		zweep-trap

deze trap wordt hetzelfde uitgevoerd als de Bandae Dollyeo Chagi, maar het
trapbeen scharniert op het einde op het kniegewricht

Nooleo Chagi		duw-trap

De mogelijkheden zijn:
Balnal Bakat Nooleo Chagi	buitenwaartse duwtrap met de mesvoet
			(zijwaartse trap om een aanval af te stoppen)
Balbadak An Nooleo Chagi	binnenwaartse duwtrap met de voetzool

Mileo Chagi		duw-trap, deze wordt uitgevoerd op het midden
			lichaam

Biteuro Chagi
De mogelijkheden zijn:
Apchook Biteuro Chagi	trap met de bal van de voet
Baldeung Biteuro Chagi	trap met de wreef
Balnal Biteuro Chagi	trap met de meskant van de voet

Pyojeok Chagi		"doel"-trap. De voet gaat meteen vanaf
			de grond naar het doel waarbij het been licht
			gebogen blijft. Deze trap wordt uitgevoerd met
			Balbadak of voetzool.

Momdollyeo Chagi
De mogelijkheden zijn:
Momdollyeo Dollyeo Chagi	draai rondwaartse trap
Momdollyeo Yeop Chagi	draai zijwaartse trap
Momdollyeo Bandae Dollyeo	draai tegengesteld rondwaartse trap
Chagi

Twieo Chagi
De mogelijkheden zijn:
Twieo Ap Chagi		gesprongen voorwaartse trap
Twieo Yeop Chagi		gesprongen zijwaartse trap
Twieo Dollyeo Chagi	gesprongen rondwaartse trap
Twieo Momdollyeo Bandae 	gesprongen tegengesteld rondwaartse trap
Dollyeo Chagi
Twieo Doobal Ap Chagi	dubbele gesprongen voorwaartse trap
Doobaldangsang 		in één sprong worden achter elkaar 2 trappen
			worden uitgevoerd met beide voeten zonder dat
			deze tussentijds de grond raken b.v. met de
			linkervoet Twieo Ap Chagi en met de rechtervoet
			Twieo Dollyeo Chagi.

LET OP !!
Let op het verschil tussen Bandae Dollyeo Chagi en Momdollyeo Bandae Dollyeo
Chagi. In het 'dagelijks spraakgebruik' wordt Bandae Dollyeo Chagi ook
aangeduid met Hooryeo Chagi.
Momdollyeo Bandae Dollyeo Chagi wordt ook wel aangeduid met Bandae Dollyeo
Chagi (oftewel 'Panda Tollyo'), hetgeen in feite dus een heel andere trap is
De juiste benaming voor de Panda Tollyo Chagi is dus Momdollyeo Bandae
Dollyeo Chagi.
      


www.jooyeok.nl | © copyright 2002-2006 alle rechten voorbehouden